Juniorafdelingens målsætninger (2012-2016)

Opdateret marts 2014

 

Udvikling af juniortræningsmiljøet

Vi vil være blandt de fortrukne talentudviklingsmiljøer, pga. vores træningsmiljø, metode og dygtighed. Vi har et godt trænerteam, som supplerer hinanden godt.  Vi har samtidigt et godt, struktureret og velfungerende træningsmiljø for bredden.  Vi er gode til de som starter på tennis, og der er forskellige synlige udviklingstrin på trappestigen alt efter alder, niveau og ambition. Det gode træningsmiljø.    

 

Opbygge og vedligeholde juniorudvalget og ressourcegruppen

Vi har et stærkt junior-lederteam og et tilpas stort hold af frivillige. Et ambitiøst set-up, som giver folk anledning til at give en hånd med. Vi har mulighed for at skabe et godt klubmiljø og mange forskellige aktiviteter til de forskellige målgrupper. Vi kan lave en større event/turnerings-begivenhed. Vi laver turneringsture & træningslejre med forældreopbakning. Juniorerne har eget forum til medbestemmelse. En levende forening med høj grad af frivillig indsats.

 

Fastholdelse af ca. 175 juniormedlemmer + ca. 80-100 deltagere på juniortræning

Vi fastholder vores junior medlemstal på 175 (plus-minus 25). Vi skal blive bedre til at fastholde de nye juniorer, der kommer, så de bliver her længere tid. Det skal primært ske gennem at skabe en god juniorafdeling med mange forskellige aktiviteter og et givende fællesskab omkring selve tennis´en. Derudover få juniorer og deres forældre til at involvere sig. Ca. 80-100 af juniorerne deltager på juniortræningen (med de nuværende træningsrammer). 

 

Opbygning af et stærkt team/holdspiller-miljø

Deltage så bredt så muligt i holdturneringen udendørs. Derudover minitennis-holdkampe indendørs, som indgang til holdtennis for og dels fastholdelse af det sociale indendørs. På sigt højne niveauet - deltage så vidt muligt i A-rækken og/eller evt. DM juniorhold på højeste niveau. Sørge for holddragter, trænings-/venskabskampe og tage på træningslejre for at udvikle teamånden og fællesskabet. Forbilledet er eliteholdene i ATK.

 

Opbygning af et godt turneringsmiljø.

Interne stævner, der initierer lysten til at spille kampe. Kampe, stævner og turneringer på hjemmebane med aldre/niveauer fra første kampe til eliteniveau. Vi har en stor dtf sommerturnering som er en festlig, årlig event med mange deltagere (indtægtsgivende). Vi arrangerer derudover ca. 2 dtf turneringer mere indendørs. Vi formidler deltagelse i dtf turneringer. Fælles turneringsture til f.eks. UM. Stimulere og vedligeholde lysten til at spille turneringer, udfordre sig selv og få gang i en tennismæssig og personlig udvikling.

 

Udvikle talenter og en elite på højeste danske niveau (evt. internationalt)

Udvikling af en kritisk masse af rendyrkede turneringsspillere - herunder skal der i takt med flere dygtige turneringsjuniorer - ske udvidelse af specielt træningsrammerne indendørs. Derudover skal vi have mere fokus på de tidlige år (6-12 års alderen), og at spillerne får udviklet de bedste koordineringsmæssige, tekniske og mentale færdigheder. Muligheder for opfølgningstræning (ekstra træning). Fællesskabet og det sociale bærer stadigt meget igennem, også når det gælder eliten (det er vores stil). Udvikling af talenter og elite på højeste danske niveau i samarbejde med senioreliteafdelingen.