Juniorudvalg

 

Spørgsmål vedr. juniorafdelingen kan rettes til junior@atk-tennis.dk

 

Juniorudvalget (Overordnet ansvar og daglig ledelse):

Formand  Nikolaj Gülstorff mobil 6130 9322

Cheftræner   Jens Seibæk mobil 4076 9694

Ressourcepersoner (Frivillige som har meldt sig og kan trækkes på som holdledere, turneringsvagter, ad-hoc opgaver, etc.):

Katerina Norup Hansen, Michael Norup Hansen, Liv Deleuran-Skjold, Frederik Gülstorff .. flere er velkomne, henvendelse junior@atk-tennis.dk  

Juniorudvalgets (den daglige ledelse) opgave er at udstikke de overordnede rammer, struktur & retningslinjer for juniorafdelingens virksomhed. De konkrete arbejdsopgaver falder indenfor tre væsentlige områder:       

·       Juniortræningen  

·       Deltagelsen i juniorernes holdturnering  

·       Arrangere/formidle deltagelse i stævner, turneringer & sociale aktiviteter.

 

Juniorudvalget (den daglige ledelse) vil forsøge at rekruttere frivillige kræfter til de tilbagevendende påkrævede arbejdsopgaver samt nye initiativer, som vi finder på og udvikler videre på.  

 Derudover er juniorudvalget naturligvis meget åbne overfor nye ideer, forslag og initiativer, specielt hvis man selv giver en hånd med.

I forhold til juniorerne selv, så vil vi gerne støtte op om, at de engagerer sig i det frivillige arbejde og i at skabe en god klub og et fælles klubliv.