Juniorudvalg

 

Spørgsmål vedr. juniorafdelingen kan rettes til junior@atk-tennis.dk

 

Juniorudvalget (Overordnet ledelse og daglig ansvar):

Formand  Liv Deleuran-Skjold mobil 6060 8056

Cheftræner   Jens Seibæk mobil 4076 9694

·                 

 

Ressourcepersoner (Frivillige som har meldt sig og kan trækkes på som holdledere, turneringsvagter, ad-hoc opgaver, etc.):

Magnus W Larsen, Sidse Wittrock, Katerina Norup Hansen, Amanda Elmir, Thomas Wittrock, Michael Norup Hansen, Kirsten Lorenzen, Dorte Frandsen, Alexander Despotovic og Liv Deleuran-Skjold.  

Juniorudvalgets (den daglige ledelse) opgave er at udstikke de overordnede rammer, struktur & retningslinjer for juniorafdelingens virksomhed. De konkrete arbejdsopgaver falder indenfor tre væsentlige områder:       

·       Juniortræningen  

·       Deltagelsen i juniorernes holdturnering  

·       Arrangere/formidle deltagelse i stævner, turneringer & sociale aktiviteter.

 

Juniorudvalget (den daglige ledelse) vil forsøge at rekruttere frivillige kræfter til de tilbagevendende påkrævede arbejdsopgaver samt nye initiativer, som vi finder på og udvikler videre på.  

 Udvalget ønsker at sikre kerneydelse, sammenhæng og daglig drift.  

 

Derudover er juniorudvalget naturligvis meget åbne overfor nye ideer, forslag og initiativer, specielt hvis man selv giver en hånd med.

I forhold til juniorerne selv, så vil vi gerne støtte op om, at de engagerer sig i det frivillige arbejde og i at skabe en god klub og et fælles klubliv. ”Tennis på tale” er tænkt som en ”juniorgruppe” som bidrager til det. En del af ressourcepersonerne er kommet ud af denne proces.