På frivillig basis iværksættes med jævne mellemrum events og sociale aktiviteter af forskellig art. Nogle forholder sig mest bare til juniorer, andre til seniorer, mens andre igen går på tværs og gælder hele klubben. Her er en liste over aktiviteter som tidligere er blevet gennemført: 

 • Street tennis
 • Venskabskampe
 • Fælles ture til & deltagelse i turneringer (f.eks. UM)
 • Camps og ferie-aktiviteter
 • Opvisningskampe 
 • Træningslejre (f.eks. Båstad)
 • Teambuilding
 • Store Sportsdag eller Legedag 
 • Klubaftener, temadage, diverse afslutninger etc.
 • Træner/leder-forum
 • Visionsseminar, klubudvikling
 • Nat tennis-arrangement 
 • Fællesspisning 
 • Fester 
 
Det er håbet, at listen her kan virke som inspirations-kilde!