Deltagelse i DTFs turneringer

DTFs folder "Velkommen til turneringstennis" kan læses på http://www.tennis.dk/Sektioner/~/media/Files/Diverse/Velkommen%20til%20turneringstennis_folder2013.ashx

Tilmelding til DTFs individuelle turneringer sker på tilmelding.tennis.dk

DTFs Play & Stay turneringer (også kaldt for "Tennis10") er stævner for U10 og U8 spillere.

Kampene afvikles som puljeturnering. Der gælder følgende:

· U8 spiller med rød bold, på rød bane.

· U10 spiller med orange bold, på orange bane.

· U8 og U10 spillere må ikke deltage i DTFs U12 turneringer.

Læs DTFs folder "Tennis10 - godt igang" på http://www.tennis.dk/Sektioner/~/media/Files/Diverse/Tennis10_folder2013.ashx

Der kan findes en terminsoversigt for Vinter Touren 2013/14
 
 

Du kan læse mere på om DTFs individuelle turneringer på http://www.tennis.dk/Sektioner/Turnering.aspx eller begynd evt. med teksten herunder.

Hvad vil det sige – individuelle turneringer, point og rangliste?

Et væsentligt element i udviklingen af dit spil, er at prøve kræfter med andre spillere – vel at mærke andre end dem, du træner med i det daglige. Dette kan bl.a. ske ved at deltage i de individuelle turneringer, der afholde af klubber landet over i løbet af året, såvel udendørs som indendørs. Udendørs turneringerne afholdes oftest for alle aldersgrupper i samme termin (en termin svarer til en uge – dog har uge 42 og 7 to terminer) og samme klub, mens vinterturneringer typisk afholdes for én aldersgruppe i den enkelte klub.

Den enkelte spiller aftaler, evt. sammen med træneren, relevante turneringer.

Hvilke turneringer
Alle turneringer kan ses på DTF’s hjemmeside www.dtftennis.dk under Turneringer og menupunkterne Vinter Tour eller Sommer Tour. Her findes turneringsoversigten med spilledatoer, tilmeldingsfrist, turneringsgebyr m.v. Desuden kan der findes oplysninger om tilmeldingssystemet.

Tilmelding
Alle tilmeldinger til turneringer skal ske elektronisk til Dansk Tennis Forbund via punktet ’Online tilmelding’ – link på forsiden eller under menuen ’Turneringer’ på www.dtftennis.dk.
Det er meget vigtigt at overholde tilmeldings fristerne og benytte on-line tilmeldingen, da eftertilmelding kan give problemer, hvis turneringen er overtegnet eller du skal seedes i turneringen – så må du ikke medtages (du kan dog være reserve i første situation). Reglerne gælder også for turneringer i din lokale klub !
Er man alligevel lidt sent ude – eller skal man melde afbud - kontaktes den kontaktperson, der en ansvarlig for den pågældende turnering (liste over kontaktpersoner findes også på Dansk TennisForbunds hjemmeside).

Årgang
Alle spillere indplaceres i årgange – U8, U10, U12, U14, U16, U18 og senior. Årgangen bestemmes af fødselsåret, og der skiftes pr. 1. januar. F.eks. bliver man U14 pr. 1. januar det år man fylder 13 og bliver i denne gruppe i 2 år.
Man må deltage i egen og ældre årgange – U12 dog kun egen og U14. Man opnår kun points til ranglisten, som om man deltog i egen årgang.

Licens.
Alle spiller kan gennem klubben få licens. Der betales en årlig afgift afhængig af aldersgruppe – typisk nogle hundrede kroner. Er man på et hold, hvor der kræves licens, betaler klubben – ellers betaler spilleren selv.

Ranglisten.
Spillere, der har løst licens, optages på DTF’s rangliste. Der er et sindrigt system for tildeling af points. Der optjenes point for sejre i både holdkampe og individuelle turneringer (en %-del af taberens points), samt for hvor langt man når i en turnering (rundepoints). Alt kan læses i DTF’s turneringsreglement, der kan ses på hjemmesiden (findes også i klubben).

Kategori.
Alle turneringer er tildelt en kategori - A, B, 1, 2 eller 3. For juniorer gælder:
Kategori A: Omfatter kun danmarksmesterskaber.
Kategori B og 1: Er primært for de bedste (og giver flest rundepoints), men alle kan deltage.
Kategori 2: Er for de næstbedste – top 10/20 (ude/inde) spillere må ikke deltage.
Kategori 3: Er primært for de spiller der netop er startet på turneringsspil. Her sætter den arrangerende klub en øvre grænse for, hvor højt man må være placeret på ranglisten, for at kunne deltage.

Komme med i en turnering
De fleste turneringer – specielt de indendørs – har begrænsning på deltagerantallet. Dette fremgår af informationsmaterialet om turneringen (se oven for). Deltagerne udtages i henhold til DTF’s rangliste, således at der fyldes op fra toppen af listen. Det vil sige, at jo bedre rangering, jo bedre chancer for at komme med. I alle turneringer foretages der ligeledes en seedning (dvs. de bedste forhindres i at møde hinanden i starten af en turnering) ud fra placeringen på ranglisten.
Kommer man ikke med i en turnering, bliver man oftest optaget på en reserveliste – men den kan være meget lang.

Wildcards
I lighed med de store turneringer, benyttes wild-card begrebet også i de danske turneringer på alle niveauer - dvs. at arrangerende klub f.eks. kan indsætte egne lavere rangerede spillere, der ellers ikke var kvalificerede til deltagelse. Antallet af spillere, der kan tildeles wild-card, er afhængig af deltagerantallet, typisk 1 eller 2.

Turneringsform.
Turneringer afholdes efter 2 modeller.
Cup-turnering, som det kendes fra de store turneringer, hvor vinderen går videre, og taberen er ude. Dog er der i alle junior turneringer en taberrunde, hvor alle, der taber første kamp i hovedturneringen, spiller en ekstra cupturnering, så man er garanteret mindst 2 kampe.Puljeturnering, hvor spillerne inddeles i puljer. Puljeturneringer kan tilrettelægges på forskellige måder. De giver oftest flere kampe end cupturneringen, og man får typisk mere jævnbyrdige kampe.

Betaling.
I henhold til DTF’s regler, skal turneringsgebyr betales forud, men efter indførelsen af online tilmelding, er det blevet kutyme, at man betaler straks man møder op til turneringen – altså inden man spiller! En spiller, der ikke betaler, kan nægtes deltagelse. Betaling skal ligeledes ske, hvis der meldes afbud – eller man udebliver. Gebyret, der betales af spilleren, er typisk 2-300 kr.

Afbud.
Afbud skal meddeles turneringsarrangøren senest 3 dage før turneringsstart. Senere afbud anses for ikke rettidigt og kan give fradrag af ranglistepoints. Husk at melde afbud til den kontaktperson der er opgivet – enten hos DTF eller den arrangerende klub – og hvis det er sent pr telefon.
Uanset hvornår man melder afbud, er man pligtig til at betale turneringsgebyr, men de fleste klubber er i den sammenhæng rimelige, hvis afbuddet er rettidigt. Ved for sent afbud er der sjældent noget at gøre. Har man ikke betalt og melder for sent afbud – eller udebliver, sendes der en opkrævning på gebyret. Betales ikke, kan det resultere i fradrag af ranglistepoints og evt. karantæne.

Turneringsplan
Man skal selv holde sig orienteret om turneringsplanen med spilletider på den arrangerende klubs hjemmeside (fremgår af turneringsoversigten hos DTF). En del klubber sender en mail, når planen foreligger, men man kan ikke altid regne med dette. Man skal også være opmærksom på, at der kan ske ændringer i planerne, og dermed mødetidspunkter op til en turnering (f.eks. på grund af afbud eller ekstratilmeldinger), så det er en god idé at kontrollere så tæt på starten som muligt. Er der ’sidste øjebliks ændringer’, bliver man dog kontaktet direkte.

Transport

Den enkelte spiller (eller dennes forældre) er selv ansvarlig for transport til turneringer. Det sker ofte, at flere fra vennekreds eller klub deltager i samme turnering, i disse situationer kan fælles transport naturligvis aftales. Blot må man forvente ventetider, da spilletidspunkter sjældent er sammenfaldende. Ved turneringer, der strækker sig over flere dage, kan der blive tale om ekstra transport eller overnatning.

Påklædning.
DTF har et beklædningsreglement, der i dag kun gælder ved DM og lignende. I almindelige turneringer kræves kun ’passende’ beklædning, hvilket skal forstås som almindeligt sportstøj. Ved outreret påklædning kan man blive diskvalificeret. I øvrigt bør tøj med mange eller store reklamer undgås. Vær opmærksom på, at der skal benyttes rene sko ved indendørsturneringer.

Afvikling af kampe
I langt de fleste kampe dømmer spillerne selv – på hver sin banehalvdel. Det er vanskeligt at dømme, især på hard court, som benyttes indendørs. Men gør man sit bedste, kan man jo ikke gøre mere, og i langt de fleste kampe er der ingen problemer – men pas på med ikke at lade dine domme farve af, hvad du ønsker bolden er. Det gælder også om at dømme med autoritet – et klart og tydeligt ’OUT ’ giver mere respekt end et lille tamt ’out’ som du kun selv kan høre. Og stå fast på din dom. Viser du usikkerheder, er der spillere, der vil udnytte det senere i kampen. Husk også altid at sig stillingen klart og tydeligt ved hver serv, så alle – du selv, modstanderen og evt. tilskuere – er helt klar over hvad der står. Det er ofte set, at man er uenig om stillingen efter flere bolde fordi der ikke er dømt og talt højt og tydeligt. Og det er ikke sjovt at den ene mener at der står 40-15 og den anden 15-40. Hvis der opstår en sådan situation siger reglerne, at man skal gå så langt tilbage, at der er enighed om stillingen, og begynde derfra igen. Det kan udmærket være tilbage til partiets begyndelse.
Synes du, du har problemer med afviklingen så bed om at få fat i turneringens referee – helst inden problemerne vokser dig og din modstander over hovedet. Referee kan hjælpe jer videre – kampen skulle jo gerne være en fornøjelse, og ikke ende i uvenskab. Det er jo sport!

Coaching.
På banen er du alene. Du må ikke modtage gode råd m.v. fra forældre, trænere eller andre under kampen. Selvfølgelig må der klappes og jubles o.s.v. men ikke coaches i nogen form. Det kan – på lige fod med dårlig opførsel – straffes.

Opførsel.
Det forventes at alle spillere opfører sig sportsligt korrekt såvel uden for som på banen. Man råber ikke, man kommer ikke med nedværdigende attituder, man skyder ikke bolde ad h… til og man smider ikke med sin ketcher eller banker den ind i inventaret på banen – lige meget hvor skidt det går. Det er godt nok dig der spiller, men du repræsenterer også din klub.
Er du i tvivl om noget ang. turneringsdeltagelse, så kontakt en af de erfarne spillere (eller deres forældre), én fra ungdoms- eller turneringsudvalg eller træneren. Her vil du kunne få hjælp.