NYHEDER

Midlertidigt stop for nye medlemmer (gælder IKKE junior) (Sat på 03.03.2021)
Der har været meget stor interesse for at blive medlem af ATK – og vi bliver desværre nødsaget til at stoppe for indmeldelse (dag/fuldtids senior) pr. 4. marts, indtil vi har fuld klarhed over hvor mange som fortsætter deres medlemskab. Vi beklager dette tiltag, men er meget glade for den store interesse. Når vi får klarhed over ”gentegningerne” af medlemskab, så vil vi evt åbne op for nye medlemmer - følg derfor med på hjemmesiden, hvor vi forventer at melde ud omkring Påske. 
NB: Vi skriver IKKE på venteliste, og henvendelser om medlemskab i perioden, hvor der ikke er tilmeldingsmulighed bliver ikke gemt.
 

Generalforsamlingen udsat (Sat på 26.02.2021)
De fortsatte Corona-restriktion betyder, at vores planlagte generalforsamling 4. marts udskydes til en gang i april (eller maj) i håb om, at forsamlingsrestriktionerne vil være hævet tilpas meget.  
En ny dato vil blive meldt ud her på siden.

 
Hallen er fortsat lukket (Sat på 26.02.2021)
De forlængede restriktioner betyder desværre at hallen nu er lukket frem til 5 april

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2021 (Sat på 02.02.2021)
Der indkaldes til Generalforsamling den 4. marts kl. 19.30 i klubhuset jfr. nedenstående dagsorden. 
NB: Forslag skal være klubben i hænde senest den 22. februar

Hallen er lukket frem til og med 28. februar (opdateret 02.02.2021)

De forlængede Corona-restriktioner betyder at hallen er lukket frem til og med 28. februar 2021. Løst bookede baner i perioden kan afbestilles og beløbet vil blive indsat på ens ”hal-konto”.

Bestyrelsen

 

Generalforsamlingen er udskudt til 4 marts  (sat på  12.1.2021)

Da forsamlingsforbuddet udelukker at ATK afholder generalforsamling i februar, har vi valgt at udskyde generalforsamlingen til 4 marts. ATK Nyt med generalforsamlingsindkaldelse, beretninger mv forventes at blive udsendt ultimo januar/primo februar.

Bestyrelsen

 

Hvordan ændrer jeg mit medlemskab  (sat på 12.1.2021)

Hvis man ønsker at blive fuldtidsmedlem, så er første forudsætning, at man betaler sit eksisterende kontingent rettidigt - med det opkrævede beløb (dette udsendes i februar til betaling 1. marts). Inden 1 marts skal du endvidere gøre klubben opmærksom på dit ønske. Dette sker via enten formularen på hjemmesiden, en mail til klubbens kontor eller via brev. Lige meget, hvilken metode du vælger, skal du oplyse navn og medlemsnummer. Der er et begrænset antal fuldtidsmedlemskaber – og vi rykker medlemmer op efter anciennitet. Hvis du bliver fuldtidsmedlem, vil vi sende dig en opkrævning på det resterende kontingent omkring 1. april. Hvis du ikke har fået besked inden d. 15. april, er du ikke blevet fuldtidsmedlem i år.

 

Medlemmer, der ønsker et medlemskab, der koster mindre end det nuværende kan ”nøjes” med at ændre deres indbetalingskort og sende det nye beløb.

Kontoret

 

Nye dagmedlemmer (Sat på 31.12.2020)
Fra d. 1. januar 2021 åbner ATK igen for at blive dagmedlem i klubben. Medlemskabet gælder fra 1. marts 2021 og gælder 1 år.
Som dagmedlem kan man reservere udendørs baner hverdage indtil kl. 16:30 og hele weekenden.
På hjemmesiden kan man ansøge om medlemskab under punktet ”Søg om medlemskab”. Send en ansøgning, og vi vil vende tilbage med yderligere oplysninger.
Vi har fortsat også plads til nye juniormedlemmer.
 

Corona, afbestilling af fast bane, kommunikation med klubben mv. (Sat på 12.12.2020)
Der er nogle medlemmer som på Facebook har utrykt utilfredshed over at skulle betale for faste banetimer selvom hallen pt er lukket. Den linje lagde klubben allerede tilbage i marts og begrundelsen var ”Bestyrelsen har vurderet hvorvidt der skal kompenseres for aflyste banetimer under Corona-krisen. Bl.a. på baggrund af anbefaling fra DIF, så er beslutningen, at der ikke kompenseres for lukningen af hallen via tilbagebetaling eller via gratis ”banekllip”. Det skyldes bl.a. at foreningen – og dermed fællesskabet - ikke slipper for udgifter som f.eks. husleje og lån i perioden. Hertil kommer, at det rent praktisk vil blive en uforholdsmæssig stor opgave at styre for vores forening, som er baseret på frivillig arbejdskraft”. Der er ikke noget i den nuværende situation, som gør at vi ændrer denne linje. Medlemmer som har booket en løs bane kan naturligvis afbestille den bane efter de regler, som er gældende. Bestyrelsen ser endvidere på mulighederne for at få kompensation for nedlukningen – og vil give besked såfremt det er muligt.    
Såfremt der er nogle som gerne vil ud af deres faste banetimer, så vil vi i denne situation åbne for dette. Der er derfor mulighed for at afbestille sin 2.rate af baner (dvs faste booking fra 1.1.2021 til 1 maj 2021) frem til og med den 22 december. Dette sker ved at skrive til atk@atk-tennis.dk. Vi fjerner løbende de lediggjorte banetimer på banereservationssitet, så andre kan byde ind på en fast booking.
Såfremt man har bemærkninger til anlæg, ris, ros eller gerne vil i dialog med klubben, så skriv til klubben på atk@atk-tennis.dk. Ofte vil information fra klubben også blive sat på Facebook, men bestyrelsen/sekretariatet forholder sig i udgangspunktet ikke til spørgsmål, debat og kommentarer på Facebook.    
Bestyrelsen
 

 

ATK indgår aftale med Proalign fysioterapi.
ATK har indgået samarbejdsaftale med de dygtige fysioterapeuter hos Proalign fysioterapi (Grøndalscentret – www.proalign.dk).

Aftalen indebærer rabat til ATK’s medlemmer på:

  • 50% første gangs undersøgelse på nye skader og 50% på efterfølgende behandling hos nyuddannede fysioterapeuter samt fysioterapeuter studerende
  • 25% første gangs undersøgelse og på efterfølgende behandlinger hos fysioterapeuter som har efteruddannelse (MDT., Idrætsfysioterapeut)
  • 25% første gangs undersøgelse og 10% på efterfølgende behandlinger hos fysioterapeut Dorte Nielsen.
  • 25% på massage