NYHEDER

Indendørs klubturnering i ATK 2016 – nu med Mix-rækker! (Opdateret 05.02.2016)
Afviklingsdage: lørdage d. 16/1, 30/1, 12/2 og 26/3.
Ligesom de 2 sidste år afholder ATK indendørs klubturnering. I år bliver det til Herresingle A-række og B-række og 1 singlerække hos kvinderne og 2 mix-rækker (A og B). 
Læs mere og se program for Herresingle i B-rækken

Gode resultater på juniorsiden! (Sat på 13.1.16)
Katerina Norup Hansen har på det seneste klaret sig rigtigt fint i et par U14 kategori 1-turneringer. Ved KB Jule Cup spillede hun sig lige inden nytår til en placering blandt de sidste 4. Efter nytår nåede hun også semi ved Københavnsmesterskaberne i ATK. Katerina har med stor aktivitet, træningsflid og dygtighed spillet sig blandt de 5 bedste på ranglisten for piger U14!

Forslag til ATK’s Generalforsamling (Sat på 11.1.16)
Der er modtaget følgende forslag til ATK’s Generalforsamling, pkt. 5., den 21 januar 2016:

1. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2016.
2. Forslag om turnusordning for faste indendørsbaner. Forslået af Judith Olsen
 
Vedr. valg pkt. 6 er der indkommet følgende forslag vedr. valg fra Bestyrelsen.
A. Formand: Peter Biltoft-Jensen
B. Sekretær: Ole Juhl
C. Eliterepræsentant: Katrine S. Christensen
D. Bredderepræsentant: Lene Petri
E. Juniorrepræsentant: Jon Tybirk
F. Suppleant: Karin Munk Petersen
G. Revisor: Henning Poulsen
H. Revisorsuppleant: Paul Lenholm
 
Der er ikke modtaget ydereligere forslag.
Vel mødt den 21 januar, hvor vi starter kl 19 med indlæg om sportsskader v. Jeppe Troldborg
 

DTF Cup Inde 2016 (Sat på 11.1.16)
Dansk Tennis Forbund afholder indendørs DTF Cup for hold i Odense i weekenden 12.-13. marts 2016. ATK'ere er velkomne til at deltage (dog for egen regning).
Læs mere her.

 
DAI Indendørs Holdturnering 2016 (Sat på 28.12.15)
DAI afvikler indendørs holdturnering i Ryparken 24. januar - 17. april 2016.
Programmet er nu klar og kan ses her.

Appeludvalget mindsker sanktionen mod Mohamed (sat på d.25.12.15)
DTF’s appeludvalg har behandlet appellen i sagen mod Mohamed. Appeludvalget fandt det desværre ikke godtgjort at sanktionen skulle bortfalde, men har mindsket den fra knap 3 måneders karantæne fra al DTF tennis i Danmark, til 3 spilledages karantæne i holdturneringen. Hele sagen er blevet afgjort, uden at der er en eneste fra DTF (referee, turneringsansvarlig mv), som har talt med Mohamed. Afgørelsen vil ikke blive appelleret, da sagsbehandlingstiden her gør en afgørelse irrelevant.
Peter Biltoft

 

ATK Generalforsamling 2016 (sat på d.16.12.15.)

                                                   

INDKALDELSE TIL

ATKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
torsdag den 21. januar 2016 kl.19:00
       i klubhuset på Genforeningspladsen        

 

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent  
2. Protokol og beretninger  
3. Regnskab  
4. Budget  
5. Indkomne forslag  
6. Valg  
   a.   Formand                           Peter Biltoft Jensen                                 (valg for 2 år)
   b    Sekretær                           Ole Juhl                                                   (valg for 2 år)
   c    Bestyrelsessuppleant        Karin Munk Petersen                              (valg for 1 år)
   d.   Revisor                              Henning Poulsen                                    (valg for 2 år)
   e.   Revisorsuppleant              Steen Errebo                                          (valg for 2 år)
   f.    Eliterepræsentant             Thomas Riad       Ønsker ikke genvalg   (valg for 1 år)
   g.   Juniorrepræsentant          Jon Tybirk                                                (valg for 1 år)
   h.   Bredderepræsentant        Lene Petri                                                (valg for 1 år)
7.   Eventuelt  

Forslag samt forslag til kandidater til bestyrelsen skal være ATKs kontor i hænde senest den 10. januar 2016 kl.18.00 på adressen Genforeningspladsen 54, 2400 København NV,

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamlingen starter med, at Jeppe Troldborg fortæller om sportsskader.

 

Bestyrelsens beretning for 2015

Traditionen tro åbnede vi banerne i månedsskiftet april-maj. Der har være ”tryk på” lige siden. Set i forhold til resten af tennis-Danmark så er vores udfordring ikke faldende aktivitet og medlemstal. Snarere tværtimod. Faktisk så er ca. 2 ud af hver 100 tennisspillere i Danmark i dag fra ATK. Med den målestol skulle vi have haft 40 baner. Udviklingen i ATK har også været et jævnt stigende aktivitetsniveau på alle områder - junior, senior, elite, motionist, veteran osv. Der har også været spændende ”græsrodsaktiviteter”, som f.eks. crowd-funding af juniorrejsefonden og deres tur til Båstad samt mere traditionelle DAI-arrangementer. Men sådan vil vi også gerne have det. Det er aktiviteten omkring spillet, afslapningen på ”Gennenren” og samværet, som skaber ATK.

De fysiske rammer er dog i stigende grad en begrænsning for klubben og på trods af arbejdet omkring Genforeningspladsen (se nedenfor) er der er ikke udsigt til at der kommer flere udendørsbaner. Også arbejdet med at få udvidet hallen er langsommeligt – og en udvidelse er meget uvis. I bestyrelsen bruger vi derfor en del tid på at vægte de forskellige aktiviteter på junior, senior, motionist og elite over for hinanden – og samtidig give plads til det almindelige spil. I den forbindelse vil vi meget gerne have input fra alle om hvordan I syntes, det kan gøres bedre. 

Vores ydre rammer vil ændre sig i de kommende år. Kommunen har vedtaget et større projekt omkring   Genforeningspladsen, hvor der anlægges en permanent skøjtebane (kun aktiv om vinteren) og der kommer kunstgræs på fodboldbanen. Der er endvidere tanken at opføre nogle bygninger og en høj på området ved bane 5-8. Dette vil give god udsigt til spil på banerne (se illustration af projektet). Bestyrelsen har fulgt arbejdet tæt. Baseret på det foreliggende projekt, er der ikke nogen forhold som vil ”forringe” tennis på Genforeningspladsen – måske endda tværtimod

Illustration af projektet på Genforeningspladsen

 

 

2015 bliver sidste år, hvor vedligeholdelsen af banerne varetages af Kommunen. Fra 2016 bliver det ATK selv, som skal stå for opstart og den løbende vedligeholdelse af anlægget. I den forbindelse vil vi gerne takke personalet på pladsen for det gode samarbejde, der altid har været. Med overførslen af opgaven følger også et tilskud fra Kommunen. I bestyrelsen har vi indsamlet forskellige eksterne tilbud for den løbende vedligeholdelse af anlægget. På den baggrund synes det, at vi kan overtage opgaven uden at skulle øge kontingentet. Hertil kommer, at økonomien som helhed balancerede i 2015. Vi lægger derfor op til et uændret kontingent for 2016.

Sportsligt var 2015 et rigtigt godt år for ATK – det gælder både for juniorer, elite, motionister og veteraner, som har alle markeret sig med flotte resultater i 2015, f.eks. oprykning af 3 herrehold, så ATK nu findes i landets 4 bedste rækker. Dette omtales mere uddybende på de følgende sider. Eneste lille skår i glæden er DTF’s karantæne mod Mohamed. I skrivende stund behandler DTF’s appeludvalg denne – og vi håber at fornuften vil sejre. Jeg tror at ATK’s resultater er summen af mange ting. Men, en vigtig ting er vores grundlæggende indstilling. Man bliver kun bedre, hvis dem man træner med bliver bedre. Vi løfter i flok. Det skaber gejst og sammenhold, hvilket også bemærkes af de nye som kommer til klubben. Den indstilling skal vi holde fast i og støtte. Indstillingen kommer fra ”os selv”, men specielt vigtigt er naturligvis hele trænerteamet og det arbejde der forgår i vores udvalg og blandt holdkaptajner.

Der er heldigvis mange frivillige i klubben som støtter op om aktiviteterne. Et udvalg har imidlertid ansvaret for at støtte op om sammenholdet i klubben. Det er eventudvalget, som i de seneste år har fået skabt en række rigtig gode ”traditioner”, som f.eks. den årlige julefrokost, grillaftener om sommeren, fodbold på storskærm osv. Det er en rigtig god udvikling, som går hånd i hånd med de øvrige aktiviteter i klubben.

Centralt for det hele står en effektiv administration. 2015 var første hele år med de nye IT-systemer, samtidig med at alt det almindelige arbejde skulle passes. Alle ville have kunnet mærke det, hvis det var gået galt. Men traditionen tro, så har Sekretariatet igen leveret en fantastisk og uvurderlig indsats i 2015 – tusind tak for det.

Endelig vil vi gerne takke vores sponsorer og ikke mindst vores hovedsponsorer Arbejdernes Landsbank og Joma. De yder et vigtigt bidrag til klubben. Endvidere giver Joma mulighed for nogle virkelig attraktive tilbud bl.a. fordi leverandøren ikke har fast butik. I den forbindelse prøver vi i fællesskab at løse de udestående problemer, der er med at få leveret/hentet varerne.

2015 var det første år med den nye struktur i bestyrelsen, hvor elite, bredde og juniorer var direkte repræsenteret. Det har fungeret godt at få de 3 ”hovedområder” direkte med – og bestyrelsen ser derfor ingen grund til at ændre på dette set-op. Eliterepræsentanten, Thomas Riad, stiller desværre ikke op til genvalg og vi vil gerne takke ham for den store indsats han har gjort for klubben. I forbindelse med generalforsamlingen har vi valgt at udvide den, således at vi starter med et mere generelt emne. I 2016 vil det være Jeppe Troldborg, som vil fortælle om sportsskader og ikke mindst hvordan vi kan undgå dem.

Alt i alt har det været et spændende 2015. Men, vigtigst af alt så deler vi glæden ved tennis og ved at spille sammen i ATK. Vi ser frem til tennisåret 2016.

På Bestyrelsens vegne

Peter Biltoft-Jensen

                                                              

 

ATK appellerer DTF-afgørelse  (sat på d.19.11.15)
Som man kan se af DTF’s hjemmeside, så har DTF valgt at give Mohamed karantæne for en forseelse (spytklat) i holdkampen mellem Hvidovre og ATK.

Den voldsomme sanktion kommer uden en mundtlig høring af de involverede parter. Der var flere ATK’ere til stede i hallen i Hvidovre. De havde en anden oplevelse af situationen, som fandt sted efter en doublekamp hvor stemningen var dårlig - og som Mohamed/Thomas vinder. Efter kampen bliver Mohammed gentagne gange konfronteret af Hvidovrefolk som er ”helt oppe i ansigtet” på Mohamed. I den ophedede situation er der så kommet noget mundvand med ud, som har ramt en leder fra Hvidovre. Der er ikke blevet spyttet på nogen.

DTF har desværre valgt ikke at tillægge ATK’s redegørelse for episoden nogen vægt. Det lader til at DTF mest baserer sig referee-rapporten uanset at referee ikke selv var vidne til situationen. Sagen appelleres nu til DTF’s appeludvalg.

Vi håber nu at få en egentlig høring af sagens parter - og dermed sikre en ordentlig og fair behandling af hele episoden.
Bestyrelsen

 

ATK vinder det nordiske mesterskab for veteranlandshold

ATK spillere (Thomas Søbirk Petersen, Steen Elsborg, Peter Biltoft-Jensen) udgjorde hele truppen på det danske herre +50 landshold, som deltog i de nordiske veteranmesterskaber i Helsinki i weekenden. De nordiske veteranmesterskaber omfatter +40, +50, +60 og +70 for både herre og damer. Kampene består af 2 singler og en double. Ud over H +50 vandt Danmark også H +70 klassen.

Danmark (ATK) lagde ud mod Norge og efter en spændende start med sejr i match tie-break i første kamp blev nordmændene besejret med 3-0. Så gjaldt det finalen mod Sverige, som har vundet NM i aldersgruppen de sidste 5 år. Svenskerne mødte med en tidligere top 250 spiller og den regerende svenske mester i +50. Det stod 1-1 efter singlerne og den afsluttende double søndag var derfor afgørende. Her viste Thomas og Steen deres styrke og vandt med 7-6, 6-1.

Stort tillykke herfra.

 

Ledige tider i ATK Hallen 2015-2016 Opdateret 5. oktober
 
 

Juniorafdelingen udvider med familietennis om fredagen! Sat på 20. september
Vi har i indendørssæsonen valgt at implementere familietennis som en fast del af den ugentlige træning.
Derfor kan forældre være med på træningen sammen med deres barn/børn om fredagen i Bellahøj-hallen fra kl. 15-16 eller fra kl. 16-17.
Vi deler hallen op i to dele, så der vil stadig køre almindelig træning for de spillere, som ikke har forældre med. 

Joma hjemmeside for ATK Sat på 19. september
Vores sponsor joma har åbnet en hjemmeside for Atk medlemmer med gode priser på joma produkter. Hjemmesiden findes på http://atkproshop.dk. Hjemmesiden vil blive suppleret med nye produkter - og Nicolai Ferringo er vores kontaktperson hvis du har spørgsmål eller leder efter noget bestemt. Han kan kontaktes på mail: proshoppen@jubii.dk.
 

Vinter Hyg-Ind Opdateret den 17. september
Har du lyst til at spille tennis til vinter ( indendørs ), har du muligheden hver fredag i ulige uger fra klokken 21 - 23.
Det koster 300 kr for hele sæsonen. Vi starter fredag den 9. oktober.
Tilmelding og betaling til Ann Køllgaard Mail: a.koellgaard@email.dk

Tennistræning4Voksne. Sat på 15. september
Programmet for træning på søndage i ulige uger kl.20-22 er kommet.
Læs mere her

 
Så kan du tilmelde dig vinterens juniortræning Sat på 2. september

Kære juniorer
Sommertræningen er ved at nå sin ende, og derfor er det tid til at tilmelde dig vinterens juniortræning. Klik på følgende link: http://www.atk-tennis.dk/content/træning-vinter og se under ”Træningsgebyr”. Her vælger du antal træningsgange pr. uge og betaler online. Tilmeld dig nu så du er sikret en plads på træningen.

Læs yderligere informationer om vintertræningen under samme link. 

Vi slutter træningen udendørs fredag d. 4/9. I uge 37 er der klubmesterskaber for de tilmeldte. Du kan stadig nå at tilmelde dig på SMS 60608056 inden på fredag. 

Vi starter op indendørs tirsdag d. 29/9.