NYHEDER

DAI Indendørs turnering (Sat på 07.10.2021)
Program for DAIs Indendørs turnering kan ses her:
https://dai-sport.dk/dai-tennis-indendoers-turnering-2021/
 
 
Makkerbørsen (Sat på 06.10.2021)
Ved sæsonafslutning rydder vi Makkerbørsen, og fjerner linket. Vi starter på en frisk til foråret.
Det vil vi fremover gøre hvert år, så vi sikrer, at den er så opdateret som muligt.
Så hold øje med, hvornår den dukker op igen ved sæsonstart, hvis du er interesseret i, at finde nye makkere at spille med.
 

Banerne er åbne så længe vejret tillader det, men omklædning lukker efter uge 42 (Sat på 06.10.2021)

Ved udgangen af uge 42 lukker adgangen til omklædning, men toiletterne er stadig åbne frem til uge 45
Vi begynder så småt at lukke baner af for vinteren – og starter med bane 5-8. Afhængigt af vejret og ”baneefterspørgslen” og i samråd med vores baneansvarlige, lukker vi efterfølgende bane 1-4. Bane 9 & 10 er dem vi holder åbent i længst tid. Af banebooking vil fremgå hvilke baner som er åbne for booking (men naturligvis lukket i tilfælde af dårligt vejr)
Bestyrelsen
 
Medlemskab af ATK (Sat på 06.10.2021)
Det er pt ikke muligt at blive seniormedlem af ATK – hverken udendørs eller indendørs (det er fortsat muligt at blive juniormedlem). Når vi har overblik over ”gentegninger” af medlemskab, åbner vi op for nye medlemmer. Dette sker medio marts 2022. Bemærk, at man ikke kan skrives på en venteliste.
Bestyrelsen
 
 
 
Husk at vande (Sat på 15.09.2021)
Som flere nok har bemærket, så virker punpen på bane 5-8 ikke (en ny er bestilt). Der er vigtigt at man selv håndvander inden spil.
Bestyrelsen
 
 
Omlægning af bane 9 og 10 til helårsbaner :-) (Sat på 14.09.2021)
Københavns Kommune har ifm budgettet for 2022 afsat midler (knap 1 mio) til omlægning af bane 9 & 10 til helårsbaner/Redplus, inkl opsætning af lys. Hertil kommer et eget bidrag fra ATK, som ligger i størrelsesordenen 400.000 kr, hvilket vi kan finansiere via vores reserve. Det er en fantastisk forbedring af klubbens anlæg og vi kan nu forlænge både sæsonen og den daglige ”spilletid”. Dermed får vi væsentligt øget ”vinterkapacitet”, hvilket er noget vi har manglet i mange år. Det giver os bedre mulighed for at tilbyde alle tennis hele året og er en styrkelse af klubben og klublivet. Der udestår nu et arbejde med at få de nødvendige godkendelser (ikke mindst til lyset), indgå aftaler med leverandøren af banerne mv. Vi håber at banerne er klar i løbet af sommeren 2022. Afslutningsvis vil vi sige tak til Jonas Bjørn Jensen (S), som er den politiker som ”bar sagen” igennem budgetforhandlingerne.
Bestyrelsen
 
 

ATK +50 1. Div. holdet - dobbeltmestre 2021 

Tak for en, på trods af coronaen, god sæson.

Ivan Kristensen - Holdkaptajn og talentudviklingschef på +50 holdet.

 

Efterår/Vintertræning for juniorerer 2021/2022 (Sat på 08.09.2021)
Indendørssæsonen er skudt i gang og vi tilbyder som vanligt juniortræning i vores hal
Læs mere om vintertræningen i ATK og hvordan man tilmelder sig her
 

Ledige timer i ATK-hallen (Sat på 23.08.2021)
Som følge af at sidste vintersæsons efterspørgsel efter faste baner fortsætter her til vinter, har vi kun ledige timer at tilbyde kl 06-07 og 23-24. Dem kan vi til gengæld tilbyde alle ugens dage.
Vi tager en “føler” senere på sæsonen for at se om vi vil stille yderligere banetimer til rådighed.

 

ATK indgår aftale med Proalign fysioterapi.
ATK har indgået samarbejdsaftale med de dygtige fysioterapeuter hos Proalign fysioterapi (Grøndalscentret – www.proalign.dk).

Aftalen indebærer rabat til ATK’s medlemmer på:

  • 50% første gangs undersøgelse på nye skader og 50% på efterfølgende behandling hos nyuddannede fysioterapeuter samt fysioterapeuter studerende
  • 25% første gangs undersøgelse og på efterfølgende behandlinger hos fysioterapeuter som har efteruddannelse (MDT., Idrætsfysioterapeut)
  • 25% første gangs undersøgelse og 10% på efterfølgende behandlinger hos fysioterapeut Dorte Nielsen.
  • 25% på massage