Krav & retningslinjer

Vi giver her nogle retningslinjer for, hvordan man som deltager på træningen bør forholde sig. Først det, som vi forventer af alle som er med på træningen. Dernæst, anbefalinger for turneringsjuniorer, som bidrager til skabe og vedligeholde det gode trænings- & udviklingsmiljø. Endeligt er der nogle anbefalinger i forhold til kampe, hvor spilleren gerne må bidrage med stort engagement, fighter-indstilling og fair play.      

Klubspillere og minier

Som deltager på træningen (gælder for alle træningskategorier) forventer vi, at du forholder sig til træningen på følgende måde:

 1. Kom til tiden og stabilt fremmøde!
 2. Vær velforberedt! (sko på inden, drikkeflaske og håndklæde med på banen)
 3. Tag træningen seriøst og vær positiv. Lyt til og respekter træneren. Gør dit bedste, og kæmp for det – øvelse gør mester!
 4. Udvis god opførsel: Vær en god kammerat, positiv, tal ordentligt og fair play!
 5. Pas på klubbens udstyr & materialer – alle hjælper med til at feje bane og samle bolde.

Turneringsjuniorer

For de spillere, som er turneringsjuniorer – som har et vist spilniveau, træner mere og er ekstra engagerede - så anbefaler vi, at man forholder sig til træningen på følgende måde:

 1. Udvis stabilt fremmøde til træningen – men der kan være behov for en fridag indimellem, og så er det ok. Det er nødvendigt at træne meget, men det er alligevel bedre at træne en smule for lidt end for meget!
 2. Vær så ”forberedt” til dagens træning som muligt! (Eksempler: Du har spist, er udhvilet, kommer ca. 10-15 min. inden start, opvarmning udenfor banen, fyldt drikkeflaske, håndklæde, og mindst to ens ketsjere med strenge i med og med gode greb sat på).
 3. Vær positiv, god indstilling og gør altid dit bedste. Bidrag til at gøre træningen - så god som mulig - for dine træningskammerater og dig selv. Hvis du ikke kan yde en acceptabel indsats, så stop hellere for i dag!
 4. Følg altid din træners anvisninger, ellers spilder du hans/hendes tid!
 5. Husk, at hvis man kan lave gode træninger i hverdagen, så er det netop det, der giver en muligheden for, at man udvikler man sig, oplever fremgang og man bliver god.
 6. At du træner mindst 2x/uge, gerne mere og laver aftaler, spiller og træner selvstændigt ved siden af træningen.
 7. At du deltager i holdkampe og spiller mindst ca. 4-6 individuelle turneringer/år.
 8. At du hjælper til i hverdagen. Hvis der er behov - at du stiller op og hjælper til i forbindelse med klubbens diverse arrangementer.
 9. Vi tolererer ikke dårlig opførsel, at man smider med ketsjeren eller lignende.
 10. Angående evt. privat arrangeret træning - tal med cheftræneren!

Særligt i forhold til kampe

Når du spiller med i holdkampe, stævner eller turneringer – anbefaler vi, at man forholder sig på følgende måde:

 1. Forbered dig så godt så muligt, opvarmning udenfor banen og indslåning (hvis muligt) 
 2. Gør altid dit bedste uanset modstander. Kæmp til det sidste - Kampen er ikke slut, førend den sidste bold er spillet. Det forventes i sport.
 3. Spil med i turneringer, fordi du har lyst og ønsker at blive bedre, ikke for ranglisten og pointenes skyld!
 4. Ros modstanderen ved godt spil, kæmp for det og spil med glæde.
 5. Udvis fair play og gå altid efter bolden. Sæt dig ind i reglerne. Vis respekt overfor konkurrenter, dommere, trænere, holdkammerater eller tilskuere. Lad være med at diskutere ”dommerkendelser” (føler du dig flere gange bortdømt, så brug referee). Vis god opførsel og smid ikke med din ketsjer!

Juniorafdelingen/trænerne

(april 2013)